• FREECONOMY s.r.o.
  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
 • FREECONOMY s.r.o.
  MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ a PERSONALISTIKA

JAKOU POMOC SHÁNÍTE?

STUDENTI a ABSOLVENTI

Jste studentem a nevíte, jak uzavřít brigádnickou smlouvu a kolik je minimální výdělek? Jste absolvent a nevíte jak správně uzavřít hlavní pracovní poměr? Kdy se musíte přihlásit na Úřad práce nebo jak založit živnost a začít podnikat?

INVALIDITA, ZTP, ZTP/P

Máte za zaměstnance osobu se zdravotním postižením a přiznaným invalidním důchodem a nevíte si rady? Nebo jste v invalidním důchodu a nevíte, zdali si smíte přivydělat? Jaké slevy si můžete uplatnit v daňovém přiznání?

UMĚLCI

Máte příjmy z autorských honorářů a nevíte jak je zdanit? Musíte mít při získání autorského honoráře otevřenou živnost? Vztahuje se na Vás povinnost platit si zálohy na sociální a zdravotní pojištění?
 

ÚČETNICTVÍ a DANĚ

Podnikáte a sháníte vedení daňové evidence a účetnictví pro sebe nebo svoji firmu? Nemůžete si dovolit zaměstnant vlastní účetní a hledáte kvalitní služby? Nechcete docházet na Finanční úřad, Okresní správu sociálního zabezpečení nebo jiné státní instituce?

RODIČE a PRARODIČE

Děti vlastní, děti manžela či manželky, vnuci a vnučky? Kdo si můžete uplatnit daňový bonus a jaké podmínky musí splnit? Jak a v jaké výši odečítat školkovné? Co když dítě vykonává uměleckou, kulturní, sportovní nebo reklamní činnost?

EET ?

Co je to EET? Kdo má povinnost k elektronické evidenci tržeb? Co k tomu potřebujete? Kde získáte autentizační kód? Co když máte pouze příjmy placené bankovním převodem? Kdy se bude EET vztahovat i na Vaši činnost?
 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Chcete vlastní ochrannou známku pro Českou republiku, ale nevíte jak na to? Kolik ochranná známka stojí? Kde se zapisuje a jaké jsou podmínky na zápis? Co když už stejná nebo shodná ochranná známka existuje? Kde všude můžu ochrannou známku uvádět? Co když někdo používá shodnou nebo podobnou ochrannou známku?

PATENTY a UŽITNÉ VZORY

Jste tvůrčí člověk a máte originální nápady, které chcete ochránit? Vytvořili jste vlastní činností vynález a bojíte se konkurence? Znáte rozdíly mezi patentovou ochrannou a užitným vzorem? Slyšeli jste někdy o průmyslových vzorech? Někdo porušuje Vaše práva z patentu, užitného nebo průmyslového vzoru?

SILNIČNÍ DANĚ

Vlastníte automobil a rádi byste ho vložili do podnikání? Vztahuje se i na Vaší čtyřkolku silniční daň? Prodáváte nákladní automobil a nevíte do kdy zaplatit silniční daň a jak zdanit příjmy z prodeje? Používáte cizí automobil ke svému podnikání a nevíte, kdo z Vás má povinnost zaplatit silniční daň? Nevíte jak vyplnit daňové přiznání?

DANĚ Z PŘÍJMU

Nevíte zdali máte povinnost podat daňové přiznání? Nevíte jaké příjmy máte povinnost zdanit? Jste pouze zaměstnaný nebo podnikáte či máte jen příležitostné příjmy nebo autorské honráře? Jaké slevy, bonusy a odečitatelné položky můžete právě vy uplatnit? Jak správně vyplnit daňové přiznání?

DPH a IDENTIFIKOVANÉ OSOBY

Chcete se stát dobrovolně plátcem DPH nebo máte tuto povinnost ze zákona? Přijal jste službu ze států EU a nevíte, zdali jste se stal identifikovanou osobou? Nevíte jak na kontrolní hlášení, souhrnné hlášení či daňové přiznání k DPH?

NEMOVITOSTI a DANĚ

Vlastníte nemovitost, koupili jste pozemek nebo jste postavili novou nemovitost? Dostali jste nemovitost darem nebo ji koupili v dražbě? Nevíte jaké jsou Vaše povinnosti? Nevíte jak správně vyplnit daňové přiznání?

ZAMĚSTNANCI

Máte zaměstnance a nevíte jaké jsou Vaše povinnosti vůči nim, Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení či Zdravotním pojišťovnám? Nevíte jaký pracovní úvazek či dohodu zvolit? Roční zúčtování je pro Vás noční můrou?

chci zpracovat daňové přiznání
CO MÁM PŘINÉST?

Pokud uvažujete, že letos necháte zpracování daňového přiznání na nás, nebudete muset do časných ranních hodin luštit paragrafy v zákoně, vyplňovat daňové přiznání jako tiket do loterie a poslední den lhůty stát na finančním úřadě dlouhé fronty. Vše vyřidíme v předstihu za Vás. Kromě podpisu na daňové přiznání bychom Vás rádi poprosili o připravení dalších dokumentů, díky kterým budeme moci uplatit vše, na co máte podle zákona nárok. Berte následující seznam jako demonstrativní výčet podkladů, pro lepší spolupráci doporučujeme sjednat osobní schůzku a domluvit veškeré podrobnosti na míru Vaší osobě.

DOLOŽENÍ VŠECH PŘÍJMŮ

 • Pokud jste pouze zaměstnaný u jednoho či více zaměstnavatelů na HPP, DPP či DPČ budeme potřebovat aktuální Potvrzení o zdanitelných příjmech od každého za zaměstnavatelů.
 • Pokud podnikáte (a chcete například současně i zpracovat daňovou evidenci či účetnictví) budeme potřebovat zejména Vaše účetní doklady, pokladní knihu máte-li ji (jinak zejména všechny účtenky za zakoupené věci, přijaté faktury...) knihu vydaných faktur máte-li ji (jinak zejména všechny vaše vydané faktury, paragony či účtenky za prodej věcí...), soupis majetku vloženého do podnikání včetně dokladů o jejich pořízení a další doklady, bankovní výpisy z podnikatelského účtu, daňové přiznání za loňský rok... a další doklady, na kterých bychom se společně domluvili.
 • Pokud pronajímáte věci (ať již movité či nemovité) doklad o jejich nabytí (koupě, dědictví, darování), nájemní smlouvu a potvrzení o přijatém nájemném (potvrzení o převzatých penězích za nájem či bankovní výpis, kam Vám byly finanční prostředky připsány).
 • Pokud máte kapitálový majetek, doporučujeme se obrátit přímo na nás. Výčet kapitálového majetku, který je předmětem daně, je poněkud složitějším tématem, proto doporučujeme nás kontaktovat a domluvíme veškeré podrobnosti na míru Vaší osobě.
 • V případě ostatních příjmů (zejména z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských nebo příjmy z příležitostných pronájmů či činností, které za rok překročily hranici třiceti tisíc korun) doporučujeme nás kontaktovat a domluvíme veškeré podrobnosti na míru Vaší osobě.

MÁM DÍTĚ/ DĚTI

 • Pokud jste hrdým otcem či matkou (ale dále např. také babičkou či dědečkem, kteří se starají nejen o své dítě, ale také o vnuka či vnučku ve společné domácnosti apod.) budeme potřebovat rodný list Vašeho dítka. Tato sleva však může být uplatněna pouze jednou - není tak možné, aby daňový bonus uplatnila matka i otec dítěte současně. Je proto nutné podepsat prohlášení, ve kterém druhý z manželů prohlašuje, že slevu neuplatňuje (Formulář na prohlášení o neuplatnění daňového bonusu je k dostání u nás v kanceláři). V případě rozvedených rodičů je daňový bonus určen pouze těm, kteří žijí ve společné domácnosti s dítětem. Pokud dítě ukončilo povinnou základní školní docházku, budeme potřebovat potvrzení o studiu na střední škole, pomaturitním vzdělávání či studiu na vysoké škole. Pobírá-li dítě invalidní důchod, budemem potřebovat potvrzení o přiznaném stupni invalidity. Je-li dítě vlastníkem ZTP/P karty, budeme od Vás potřebovat kopii této ZTP/P karty.

ŠKOLKOVNÉ

 • Rodiče s malými dětmi mohou dále uplatňovat také takzvanou slevu na školku nebo též školkovné (zákon o dani z příjmů  „sleva za umístění dítěte“). Z daně z příjmů si jeden z rodičů dítěte může za rok 2018 odečíst výdaje na školku nebo jiné předškolní zařízení až do výše 12.200 korun (za rok 2015 částka 9600,- Kč, za rok 2016 částka 9900,- Kč, za rok 2017 částka 11.000,- kč). Výdaje samozřejmě budete muset prokázat – potvrdí vám je provozovatel školky či jiného předškolního zařízení.

MÁM HYPOTÉKU, SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ČI STAVEBNÍ SPOŘENÍ

 • V tomto případě budeme potřebovat roční výpis úroků z Vašeho hypotečního výpisu či stavebního spoření. U životního a penzijního pojištění budeme potřebovat Vaši smlouvu a souhrn zaplacených příspěvků - ne každé penzijní či životní pojištění splňuje podmínky pro uplatnění. Buďte prosím ohledně dokumentů trpěliví, i banky a pojišťovny musít tyto dokumenty vytvářet podle aktuálních zákonů, které se k 1.1. Nového roku často mění - můžete tak dokumenty a potvrzení očekávat zhruba na přelomu ledna/února.

JSEM STUDENT

 • Pokud studujete, budete potřebovat potvrzení o Vašem studiu - abychom ho mohli přiložit k daňovému přiznání, musí jít o aktuální potvrzení. Bylo by proto dobré si toto potvrzení vyřídit během měsíce ledna/února 2018. Student si může v přiznání k dani z příjmů za rok 20167 snížit daň o 4020 korun. Za každý kalendářní měsíc, kdy jste splňovali podmínky, činí tato sleva 335 korun. Základním předpokladem je, že Vám ještě nebylo šestadvacet (nebo osmadvacet, pokud jste v roce 2017 prezenčně studovali doktorský program).

POBÍRÁM INVALIDNÍ DŮCHOD, MÁM ZTP/P KARTU

 • Pokud pobíráte invalidní důchod, budeme od Vás potřebovat potvrzení o přiznaném stupni invaliditity. Pokud máte ZTP/P kartu, vezměte ji prosím s sebou, budeme potřebovat její kopii. Člověk, který pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, si může z daně z příjmů odečíst 2520 korun. Invalida třetího stupně činí slevu 5040 korun za rok a držitel průkazu ZTP/P (tedy člověk se zvlášť těžkým postižením) uplatní daňové zvýhodnění ve výši 16140 korun. Kdo splňuje podmínky jen část roku, může uplatnit dvanáctinu uvedené částky za každý měsíc.

MÁM MANŽELA/MANŽELKU S MALÝM PŘÍJMEM

 • Slevu na zákonného partnera ve výši 24 840 korun ročně můžete z daně odečíst, když její nebo jeho příjmy v loňském roce nepřekročily limit 68 tisíc. Jde o situace, kdy byl jeden z Vás bez práce nebo třeba na rodičovské dovolené. Proto bychom Vás rádi poprosili o kopii oddacího listu nebo potvrzení o registrovaném partnerství (druhové a družky mají bohužel smůlu) a potvrzení o příjmech manžela / manželky (vyplacené rodičovské příspěvky, vyplacená podpora v nezaměstnanosti apod.)

ABSOLVOVAL(a) JSEM ZKOUŠKU OVĚŘUJÍCÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Kdo v roce 2017 složil zkoušku ověřující další vzdělávání, tedy absolvoval placený kurz nebo školení zakončené zkouškou s certifikátem, může si ze základu daně odečíst až deset tisíc korun – podle skutečně zaplacených peněz. Zdravotně postižení můžou odečítat až třináct tisíc, lidé s těžkým postižením až patnáct tisíc. Daňový odpočet ovšem nelze uplatnit v případě, že vám školení platil zaměstnavatel, a v případě, že ho uplatňujete jako daňový výdaj v podnikání. Odečítat nemůžete například poplatky za studium na soukromé nebo vysoké škole a za autoškolu.

CO BYCH SI JEŠTĚ MĚL(a) PŘIPRAVIT?​

 • Pokud chodíte darovat krev, budeme potřebovat potvrzení o darování krve
 • Přispíváte na charitu? Jste Dobrým Andělem? Darovali jste daro obci/kraji či např. politické straně? Budeme potřebovat darovací smlouvu nebo potvrzení o Vašich příspěvcích na charitu.
 • Byli jste v loňském roce ve ztrátě? Budeme potřebovat kopii Vašeho loňského přiznání.
 • Platíte příspěvky odborové organizaci? Budeme potřebovat jejich vyčíslení.

JAKÉ DAňové povinnosti občané/podnikatelé NEJČASTĚJI ŘEŠÍ?

DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

ZÁLOHOVÉ A SRÁŽKOVÉ DANĚ 
DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
DANĚ SILNIČNÍ

orientační Ceník

Níže uvedené tarify jsou pouze orientační, uvedena je jejich spodní hranice. Cena za dílo se sjednává s ohledem na všechny skutečnosti doložené klientem a v souvislosti s náročností prováděné práce. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy, pouze o uvedení orientačních cen. Pro nákup/objednání našich služeb nás neváhejte kontatkovat.

 • od 1500,- za rok

  zpracováNí Ďanového přiznání (FO)

  • Máte jen pár faktur do roka, nebo jste vedle podnikání zaměstnaný/á a každoměsíční návštěva by Vám nevyhovovala?
  • Nemáte žádné zaměstnance, nejste identifikovaná osoba natož plátce DPH?
  • Návštěva 1-2 za rok Vám naprosto vyhovuje?
 • od 2500,- za měsíc

   vedení účetnictví nebo daňové evidence

  (FO) PLÁTCE DPH

  • Stal jste se plátcem DPH nebo indentifikovanou osobou?
  • Má Vaše podnikání vazby na zahraničí (např. prodej/nákup/služby ze/do zahraničí)?
  • Máte povinnost podávat kontrolní/ souhrnné hlášení?
 • od 3500,- za měsíc
  SPOLEČNOSTI s ručením omezeným A ZAPSANÉ SPOLKY
  • Jste jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo předsedou zapsaného spolku?
  • Jste plátcem DPH nebo identifikovanou osobou? Máte vazby na zahraničí?
  • Máte povinnost podávat kontrolní nebo souhrnné hlášení?
 • od 250,- za úkon
  zaměstnanci a brigádníci
  • Zaměstnáváte brigádníky či zaměstnance a potřebujete mzdové účetnictví?
  • Nevíte jak a kam přihlásit zaměstnance?
  • Nemáte certifikát pro komunikaci s OSSZ?
  • Potřebujete provést roční zúčtování či vyplnit Evideční list důchodového pojištění?
 • od 1000,- za úkon

  dotace A JINÉ

  specializované úkony

  • Byla Vám udělena dotace a potřebujete mít přehled o svých příjmech a nákladech?
  • Nevíte jak dotaci správně zúčtovat?
  • Nemůžete nebo nechcete komunikovat či dokonce osobně docházet na schůzky s úředníky?
 • na dotaz různé
  průmyslová práva a práva na označení
  • Máte zájem o zápis ochranné známky pro Českou republiku?
  • Zhotovil(a) jste vlastní tvůrčí činností technické řešení, které byste chtěl(a) chránit patentem či užitným vzorem?
  • Potřebujete chránit design svého výrobku?
 • VIP nebo START
  INDIVIDUÁLNÍ BALÍČKY NA MÍRU
  • Kromě předchozích orientačních balíčků nabízíme i stanovení ceny na míru pro:
  • - nové příchozí podnikatele začínající s podnikáním
  • - podnikatele s velkým množstvím prováděných úkonů/zaměstnanců
  • ** Individuální přístup **

PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba

Data map
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

FREECONOMY s.r.o.
Snadné podnikání Ústí

Ústí nad Labem, 400 01
Náměstí Prokopa Velikého 29/21

Freeconomy@seznam.cz
Telefon: +420 723 403 369, +420 604 643 708


Vytvořte si  web zdarma